Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skórczu informuje, że:

w dniu 23 października 2013r. będzie  wydawana  żywność  dla mieszkańców Parafii Skórcz  w miejscowości Wielbrandowo w ramach programu „PEAD”

W związku z powyższym prosimy  rodziny  zakwalifikowane prosimy o przybycie w dniu
23 października o godzinie 16:00

do Świetlicy Wiejskiej w Wielbrandowie po odbiór żywności.

Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.

PROŚBA

Zwracamy się  z prośbą  do rodzin korzystających z pomocy w formie w/w  żywności  o pomoc  w rozładunku żywności.

Osoby chętne  zapraszamy do pomocy  w poniedziałek tj.23 października 2013r.   do Świetlicy Wiejskiej w Wielbrandowa na godzinę 12:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w  Skórczu informuje, że:

w dniu 01 października 2013r. będzie  wydawana  żywność  dla mieszkańców Parafii Skórcz  w miejscowości Wielbrandowo w ramach programu „PEAD”

W związku z powyższym prosimy  rodziny  zakwalifikowane o przybycie w dniu
  1 października o godzinie 16:00

do Świetlicy  
Wiejskiej w Wielbrandowie  po odbiór żywności.

Prosimy o zabezpieczenie się w siatki i pojemniki do zapakowania żywności.

PROŚBA

Zwracamy się  z prośbą  do rodzin korzystających z pomocy w formie w/w żywności o pomoc  w rozładunku żywności.

Osoby chętne  zapraszamy do pomocy  w poniedziałek tj.30 września 2013r.   do Świetlicy Wiejskiej w Wielbrandowa na godzinę 11:00

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu, składa
serdeczne podziękowania za przekazane środki finansowe przez osobę , która chce pozostać anonimowa
.
Środki przekazane na konto społeczne naszego ośrodka zostaną wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

Jesteśmy wdzięczni za piękny odruch serca, który został przyjęty z wielką radością.
Dziękujemy w imieniu potrzebujących.

„Człowiek jest Wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;
nie przez to, co ma, lecz przez to, czym się dzieli z innymi.”
Jan Paweł II

Kierownik GOPS
Gabriela Kozłowska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu, zwraca się z uprzejmą prośbą dotyczącą udzielenia pomocy rzeczowej, a w szczególności mebli, firanek, karniszy, wyposażenia kuchni, dywanów, wykładziny, sprzętu AGD.
Przedmiotowa pomoc przeznaczona zostanie dla osoby pilnie potrzebującej wsparcia znajdującej się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.

Z góry dziękujemy za życzliwe ustosunkowanie się do niniejszej prośby.
Kierownik  I  Pracownicy  GOPS

Zgodnie z art. 11 ust. 1oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1548) pragniemy Państwa poinformować,

osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują prawo do tego świadczenia w dotychczasowej wysokości do dnia 30 czerwca 2013 r.

Natomiast od dnia 1 lipca 2013 r. rozpoczniemy zbieranie nowych wniosków i będziemy ustalać na nowo prawo do jednego z dwóch  rodzajów świadczeń zawartych w w/w zmianie ustawy, tj.:

  • świadczenie pielęgnacyjne lub
  • specjalny zasiłek opiekuńczy

Informujemy, iż zgodnie art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego przysługuje Panu/i prawo do zapoznania się ze zgromadzonymi w sprawie materiałem dowodowym, w siedzibie organu tj. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu w dniach urzędowania, w godzinach od 7:30 do 15:30 pokój 21 oraz uzyskać wyjaśnienia w sprawie i składania wniosków.

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem