Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu z siedzibą w Pączewie informuje o wyborze oferty na usługi społeczne:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz
w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Pełna treść informacji o wyborze oferty dostępna jest pod adresem:

https://gopsskorcz.bip.gov.pl/fobjects/download/1124528/informacja_wybor_oferty-pdf.html

W dniu 24 listopada 2021 roku o godzinie 10:05  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu z siedzibą w Pączewie reprezentowanym przez Kierownika GOPS Gabrielę Kozłowską dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz
w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Pełna treść protokołu dostępna jest pod adresem:

https://gopsskorcz.bip.gov.pl/fobjects/download/1123919/protokol_otwarcie_ofert-pdf.html

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  w Skórczu z siedzibą w Pączewie zaprasza do składania ofert na usługi społeczne:

Świadczenie usług opiekuńczych dla klientów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu na terenie gminy Skórcz
w okresie od 01 stycznia 2022r. do 31 grudnia 2022r.

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest pod adresem:

https://gopsskorcz.bip.gov.pl/publiccontracts/view/33893

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 19 października 2021r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany okres zatrudnienia: 15 listopada   2021r.  do 31 grudnia 2021 r

Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny

OGŁOSZENIE O NABORZE

z dnia 28 września 2021r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu

ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany okres zatrudnienia: od 18 października  2021r.  do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem