Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 4 lutego  2021r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Forma zatrudnienia:umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)
Liczba stanowisk pracy: 1
Przewidywany okres zatrudnienia: od 1 marca  2021r.  do 31 grudnia 2021 r.
Miejsce wykonywania pracy:
Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

Więcej informacji pod adresem:
https://gopsskorcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/15368_asystent-rodziny.html

Od dnia 1 lutego 2021 r. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można złożyć elektronicznie za pomocą:   

Od dnia 1 kwietnia 2021 r. wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego można złożyć „papierowo” w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pączewie.

 

Terminy rozpatrzenia wniosków:

  • Złożenie wniosku w okresie luty – kwiecień 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 30.06.2021r.
  • Złożenie wniosku w maju 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.07.2021 r.
  • Złożenie wniosku w czerwcu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.08.2021 r.
  • Złożenie wniosku w lipcu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 30.09.2021 r.
  • Złożenie wniosku w sierpniu 2021 r. wraz z wymaganymi dokumentami oznacza, że świadczenie zostanie wypłacone do dnia 31.10.2021 r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 20 stycznia   2021r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu

ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Forma zatrudnienia:umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)

Liczba stanowisk pracy: 1

Przewidywany okres zatrudnienia: od 8 lutego  2021r.  do 31 grudnia 2021 r.

Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

Więcej informacji pod adresem:
https://gopsskorcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/15177_asystent-rodziny.html

 

życzenia

„Niech te święta sprawią,
że będziecie potrafili cieszyć się tym co macie.
Niech marzenia zmienią się w cele,
do których będziecie dążyć.
Niech nie zabraknie Wam miłości i wsparcia,
żeby pokonać przeciwność losu.
Niech przyjaciele i rodzina pokazują Wam
jak wyjątkowi jesteście.
Zdrowych świąt!

Oraz Wszystkiego  Najlepszego w

Nowego 2021r.

Życzy
Kierownik  i pracownicy GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu składa  serdeczne podziękowania nauczycielom Szkoły Podstawowej w Pączewie, Pani Ewelinie Ciarkowskiej i Pani Magdalenie Wojtaś za  zorganizowanie „ŚWIĄTECZNEJ  PACZKI” na terenie szkoły w Pączewie. Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za okazane „serce” potrzebującym wsparcia Podopiecznym tutejszego Ośrodka.

Przekazane nam dary mają wartość nie tylko materialną, ale także są przejawem wielokrotnie przez nas podkreślanej solidarności naszej lokalnej społeczności w tym tych najmłodszych mieszkańców gminy. Dziękujemy za wyraz dobroci i chęci niesienia pomocy Dzięki państwa wsparciu możliwa jest realizacja naszych celów i zamierzeń. Życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym i prywatnym.

"Kiedy pomagamy innym, pomagamy sobie, ponieważ wszelkie dobro, które dajemy, zatacza koło i wraca do Nas"

Kierownik Gabriela Kozłowska
i pracownicy GOPS

choinka

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem