Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Nowy okres świadczeniowy 2020/2021  dla świadczeń:

 • dobry start 300+,
 • zasiłku rodzinnego,
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

rodzinne

Forma składania wniosków:

 • od 1 lipca 2020 r. – tylko forma elektroniczna
 • od 1 sierpnia 2020 r. – nadal forma elektroniczna i możliwość formy papierowej

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną poprzez portale:  EMP@TIA, ePUAP, systemy bankowości elektronicznej ponieważ:- można je wysłać z dowolnego miejsca,

 • bez przychodzenia do Ośrodka,
 • bez oczekiwania w kolejce,
 • wykazujemy w ten sposób troskę o zdrowie swoje i innych osób.

Dla mieszkańców  Gminy Skórcz wnioski w formie papierowej przyjmuje:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu z siedzibą w Paczewie, Pączewo 124,

 • w sierpniu 2020 r.
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 13:00
 • od września 2020 r.
  poniedziałek - piątek w godz. 8:00 – 13:00

 

ŚWIADCZENIE DOBRY START
Terminy wypłat 300+:

 • wnioski złożone elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo
  w sierpniu 2020 r. - wypłata do 30 września 2020 r.;
 • wnioski złożone od 1 września do 30 listopada 2020 r. - wypłata w terminie
  2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Wnioski złożone po 30 listopada 2020 r. pozostaną bez rozpatrzenia.
Informacje o przyznaniu świadczenia dobry start wysyłane są przez tut. Ośrodek z adresu e-maila

ZASIŁEK RODZINNY
Wnioski o zasiłek rodzinny złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2020 r.;
 • we wrześniu i w październiku 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2020 r.;
 • w listopadzie i w grudniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o zasiłek rodzinny należy złożyć do  30 listopada br.
Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2019/2020, zasiłek rodzinny jest przyznany do 31 października 2020 r.

ŚWIADCZENIE ALIMENTACYJNE
Wnioski o świadczenie alimentacyjne złożone:

 • elektronicznie w lipcu 2020 r. lub elektronicznie i papierowo sierpniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 października 2020 r.;
 • we wrześniu 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 30 listopada 2020 r.;
 • w październiku 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 grudnia 2020 r.;
 • w listopadzie 2020 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 31 stycznia 2021 r.;
 • w grudniu 2020 r. i styczniu 2021 r. - wydanie decyzji i wypłata świadczenia do 28 lutego 2021 r.

Aby zachować ciągłość wypłaty świadczeń, wniosek o świadczenie alimentacyjne należy złożyć do 31 października 2020 r.

UWAGA

Ulega zmianie kryterium dochodowe uprawniające do świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie świadczeniowym 2020/2021 wynosi ono 900 zł na osobę
w rodzinie. Ponadto, podobnie jak w świadczeniach rodzinnych, wprowadzono zasadę przyznawania świadczeń w systemie „złotówka za złotówkę”.

Przypominamy, że na aktualnie trwający okres zasiłkowy 2019/2020, świadczenie alimentacyjne jest przyznane do 30 września 2020 r.

Składane wnioski na każde świadczenie muszą być wypełnione i kompletne
z wymaganymi załącznikami oraz z następującymi informacjami:

 • numer rachunku bankowego, na który mają wpływać świadczenia;
 • aktualny adres poczty elektronicznej, który jest niezbędny do przesłania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start;
 • numer telefonu, który jest niezbędny do przesłania SMS z informacją o odbiorze decyzji na pozostałe świadczenia.

 

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW 500+

Świadczenia 500+  zostały przyznane do 31 maja 2021 r.
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres 2021/2022 będą przyjmowane dopiero od dnia 1 kwietnia 2021 r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lutego 2021 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 26 maja 2020r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)
Liczba stanowisk pracy: 1
Przewidywany okres zatrudnienia: od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020 r.
Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

 

więcej informacji pod adresem:
https://gopsskorcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/12905_asystent-rodziny.html

W miesiącu marcu, kwietniu i maju 2020r.  Urodziny obchodzili kolejni Jubilaci z |Gminy Skórcz. W związku z obecną sytuacją  jubilatom  przekazano upominki  i życzenia zdrowia od władz gminy i mieszkańców.

 • 30 marca - 92 Urodziny obchodził Pan Anders Franciszek z Pączewa
 • 05 kwietnia -  93 Urodziny obchodziła Pani Szulc Marta  z Czarnylas
 • 16 kwietnia -  97 Urodziny obchodził Pan Drozdowski Józef  z Mirotek
 • 21 kwietnia -  90 Urodziny obchodziła Pani  Magalska Wacława  z Czarnylas
 • 21 kwietnia – 90 Urodziny obchodziła Pani Helena Fiebig z Wielkiego Bukowca
 • 15 maja - 90  Urodziny obchodziła Pani  Wielewicka Teresa z Wybudowania Wielbrandowskiego

 „Urodziny - dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Państwu życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech  słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Państwa przeznaczone.”

Wójt Gminy Sławomir Czechowski
Sołtysi: Halina Wika, Bogdan Kozłowski , Justyna Lepak, Mirosława Wontka, Andrzej Klin
oraz  pracownicy GOPS

W związku prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przesyłam poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Osobisty plan awaryjny - poradnik (PDF)

logo

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem