Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
Asystenta rodziny
z dnia: 20 maja 2024 roku

Kierownik   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Asystenta rodziny

pobierz ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Inspektora ds. świadczeń Rodzinnych  i  Funduszu  Alimentacyjnego

z dnia 20.05.2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora ds. świadczeń   Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego .

 

Pobierz ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Inspektora ds. świadczeń Rodzinnych  i  Funduszu  Alimentacyjneg

z dnia 30.04.2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora ds. świadczeń   Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego .

 

Pobierz ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu z siedzibą w Pączewie
w dniu 02 maj 2024 r
  będzie nieczynny

 

 

Dnia 30 kwietnia 2024 r. czynny do godziny 15.00.

Zaświadczenia wydawane w związku z Programem „ Czyste Powietrze”

 

Szczegóły programu można znaleźć na stronie  https://czystepowietrze.gov.pl/ 

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego lokalu mieszkalnego z odrębną księgą wieczystą?

Łączny dochód Twój lub osób wspólnie gospodarujących nie przekracza:

  • 2.651,00 zł netto w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1.894,00 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym,

 możesz starać się o podwyższone dofinansowanie na:

  • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania Programu,
  • instalację centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej,
  • wentylację mechaniczną,
  • mikroinstalację fotowoltaiczną,
  • ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie 124 dla mieszkańców Gminy Skórcz wydaje niezbędne do złożenia wniosku zaświadczenia o dofinansowania z programu "Czyste Powietrze". Zaświadczenie to dotyczy wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które stanowi obowiązkowy załącznik do składanego przez wnioskodawcę wniosku.

Wymagane dokumenty:

Wzór wniosku na wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego

Czytaj więcej: Programem „Czyste Powietrze”

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem