Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Więcej informacji pod adresem:
https://gopsskorcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/13903_asystent-rodziny.html