W miesiącu czerwcu  2020 r.  Urodziny obchodzili kolejni Jubilaci z |Gminy Skórcz. W związku z obecną sytuacją  jubilatom  przekazano upominki  i życzenia zdrowia od władz gminy i mieszkańców.

  • 19 czerwca - 95 Urodziny obchodził Pani Stopa Irena zamieszkały w Wielkim Bukowcu,
  • 22 czerwca -  92 Urodziny obchodził Pan Cyms Jerzy  zamieszkały w Pączewie.
  • 24 czerwca -  90 Urodziny obchodził Pani  Cyms Janina  zamieszkała w Pączewie.

  „Urodziny - dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Państwu życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech  słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Państwa przeznaczone.”

Wójt Gminy Sławomir Czechowski
Sołtysi Halina Wika, Mirosława Wontka
i  pracownicy GOPS