Dnia 1 sierpnia 2020r50-tą rocznicę zawarcia związku małżeńskiego obchodzili Państwo Eryka i Henryk Orlikowscy zamieszkali w Pączewie, z tej okazji rodzinę odwiedzili, z-ca wójta Justyna Erdanowska oraz pracownik Urzędu Gminy Justyna Hałas z życzeniami oraz skromnym upominkiem i kwiatami. Chcielibyśmy serdecznie pogratulować Jubilatom tego pięknego jubileuszu i życzyć wielu kolejnych lat przeżytych w zdrowiu, miłości i wzajemnym szacunku, życzymy radości z każdego kolejnego dnia i wszelkiej pomyślności, byście mogli świętować kolejne jubileusze, bo tylko:

"Ludzie, którzy się kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją".

 jubilaci jubilaci

Przesyłając gratulacje!
Z okazji pięknych Złotych Godów
życzymy Wam abyście szli przez życie
tak lekkim i pewnym krokiem,
wspólnie mijając wszelkie przeszkody.
Niechaj dobry Bóg Wam błogosławi
na kolejne 50 lat.”

Wójt Sławomir Czechowski
z-ca wójta Justyna Erdanowska
sołtys Halina Wika
Pracownicy GOPS