20 września 2020 r.  Urodziny obchodziła  kolejna Jubilatka z |Gminy Skórcz zamieszkująca miejscowość Miryce.
Dostojną Jubilatkę  z okazji 93 rocznicy Urodzin odwiedziła Pani sołtys Maria Konofał – Smukała z symbolicznym upominkiem i życzeniami zdrowia.

 „Urodziny - dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Państwu życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech  słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Państwa przeznaczone.”

Wójt Gminy Sławomir Czechowski
oraz  pracownicy GOPS