Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

KRONIKA

W  Dniu  28 września  2012 roku  swoje 90  Urodziny  obchodziła  Pani  Szwonka  Władysława z Pólka.

Dostojną  Jubilatkę  odwiedził  Wójt  Gminy oraz  Pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Skórczu.
Z okazji okrąglutkich 90-tych Urodzin życzymy jeszcze raz Pani Władysławo wiele Miłości, Radości  Życia, Optymizmu oraz  Zdrowia.
I niech Panią  Pani  Władysławo, omijają wszystkie złe choroby i troski.

"Niech radość nieustannie mieszka w Pani sercu nie pozwoli nigdy zapomnieć o tym, co w życiu najważniejsze"

Dożynki Gminne, które odbyły się w dniu 1 września bieżącego roku, stały się okazją do zorganizowania loterii fantowej na rzecz pomocy mieszkańcom Gmin ościennych: Smętowa i Osieka. Przedmiotowa loteria miała na celu wspomożenie finansowe poszkodowanych w trąbie powietrznej, ale przede wszystkim stała się przejawem solidarność międzyludzkiej i pokazaniem, iż nikt nie jest sam w obliczu tragedii.

Mieszkańcy naszej Gminy okazali wrażliwość i hojność dla ich „sąsiadów”. Zebrano łącznie kwotę 2.000 zł, która już została przekazana do ich beneficjentów z Osieka i Smętowa. Rozlosowano 31 wspaniałych nagród  rzeczowych  w  tym  dwa  rowery dla osób  biorących udział  w  lotrii.

Serdecznie dziękujemy:
sponsorom, którzy umożliwili zebranie nagród w loterii,oraz
osobom zaangażowanym w jej organizację.

Jednocześnie wyrażamy nasze słowa uznania i satysfakcję z faktu, że pracujemy w społeczności gdzie ludzie potrafią dzielić się z innymi znajdującymi się w ciężkim położeniu.
Z dużym wzruszeniem widzieliśmy całe rodziny, które niezależnie od swoich problemów dnia codziennego, potrafiły okazać wrażliwość i serce drugiemu człowiekowi. Sens pracy w pomocy społecznej docenia się właśnie w takich chwilach, za co mieszkańcom Gminy Skórcz i osobom wspomagającym loterię dziękujemy.

Pracownicy  Gminnego Ośrodka  Pomocy  Społecznej
w Skórczu

28 października w świetlicy wiejskiej w Wielbrandowie odbyło się spotkanie Jubilatów z  Gminy  Skórcz,  którzy  wspólnie  przeżyli  50  Lat.

Z tej okazji Jubilaci odwiedzili świetlice wiejską w Wielbrandowie, gdzie Wójt Gminy Skórcz Pan Sławomir Czechowski, Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Pani Danuta Skonieczna oraz Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Sołtysi Marcin Urban,  Roman  Płaczek, Józefa  Drożdż  oraz  Sławomir  Kozera  serdecznie przywitali zaproszonych gości.

Na  spotkanie  przybyło  7  par tj:

  • Państwo Ewa i Zygfryd Świeczkowscy,
  • Państwo Teresa i Adam Ziemann,
  • Państwo Helena i Józef Zwoliccy,
  • Państwo Eryka i Edmund Strzyżewscy,
  • Państwo Bogumiła i Marian Podjaccy,
  • Państwo Krystyna i Edward Wojciechowscy,
  • Państwo Janina i Franciszek Naschke,

Pozostałe   trzy  pary tj:

  • Państwo Eryka i Edward Wiśniewscy,
  • Państwo  Jadwiga i Józef Ukleja,
  • Państwo Marta  i Jan  Kula

którzy   również  obchodzili  bądź  będą  obchodzić  50 Lecie  Ślubu  i  nie  mogły  przybyć  w  tym  dniu  na  spotkanie  ze  względów  zdrowotnych.

Rok  2012  jest  niespotykanym  rokiem  ponieważ  aż  10  par z  Gminy  Skórcz obchodzi  ten  wspaniały  Jubileusz  Złotych  Godów.

W czasie spotkania Jubilaci otrzymali medale za długoletnie pożycie małżeńskie, kwiaty, upominki i życzenia z okazji tak pięknego Jubileuszu.

Dzieci  pod  kierunkiem  Pani  Beaty  Jachlewskiej z tej okazji   dzieci  przygotowały występy artystyczne, a mieszkanki  Wielbrandowa słodki  poczęstunek.

Jubilatów  , którzy   nie  mogły  uczestniczyć  w  spotkaniu Wójt  odwiedzi  osobiście.

Wszystkim  Jubilatom składamy  jeszcze  raz   życzenia  pomyślności:

"Pokażcie światu, że miłość istnieje
Tak długa i wspaniała
'Póki Bóg nas nie rozłączy'
Bo miłość jest najważniejsza
w każdym życiu każdej istoty ludzkiej.
Niech wasze dzieci i wnuczkowie
pielęgnują swe miłości
Niech będą tak długie i wspaniałe jak wasze małżeństwo "

W  Dniu  15  sierpnia  2012 roku 90 -te Urodziny obchodziła Pani Raszeja Marianna z Wielkiego Bukowca.
Dostojną  Jubilatkę  odwiedził  Wójt  Gminy  Sławomir Czechowski oraz  pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Skórczu. Złożono serdeczne  życzenia  Jubilatce,  wręczono  upominek i zaśpiewano  tradycyjne  100lat.

Dziękujemy  za  miłe  przyjęcie i  jeszcze  raz:

" Życzymy  Pani   wszystkiego na ziemi,
co   Pani  życie w sen piękny zmieni,
co pozwoli  Pani  uśmiechać się zawsze,
śnć  sny przepiękne i najciekawsze.
Życzymy   słońca na każdym niebie,
Smaku i zapachu w codziennym chlebie,
Ptaków, motyli i chwil radosnych,
i przeżycia chwil   wzniosłych."
Wszystkiego najjjjjjjlepsiejszego :)

20 lipca br. mieszkanka naszej gminy ze wsi Czarnylas Pani Anna Wyczyńska obchodziła 92-te urodziny.
Dostojnej Jubilatce życzenia złożyli przedstawiciele Urzędu Gminy w Skórczu Wójt Gminy Sławomir Czechowski , Sołtys Pani Grażyna Buchelt oraz pracownicy GOPS.

Pani Ania jest uśmiechniętą i pogodną Jubilatką, cieszy się doskonałą pamięcią, nadal nie brakuje jej energii. Jak mówi trudno spocząć jak, się całe życie pracowało, a niemalże w każdym śnie powracają wspomnienia z aktywnych lat pracy.
Rodzina z tak wyjątkowej okazji zorganizowała spotkanie urodzinowe, z którego Jubilatka bardzo się cieszy, zawsze uczestniczy w rodzinnych uroczystościach.
Z zaciekawieniem wysłuchaliśmy bogatych doświadczeń życiowych Jubilatki i jak ona sama sądzi, to właśnie ten trudny czas wojny spowodował ogromny szacunek do życia, dodawał optymizmu, że gorzej już nie będzie i dużo energii do pracy co pozwoliło przeżyć i doczekać tak pięknego jubileuszu.

Pani Aniu dziękujemy za miłe przyjęcie, jeszcze raz prosimy przyjąć serdeczne życzenia, kolejnych spokojnych lat w szczęściu i zdrowiu wśród kochającej rodziny i życzliwych ludzi.

DSC01060

 

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem