Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

KRONIKA

12 sierpnia wspaniały Jubileusz obchodziła  Pani Klara Krefta, która w obecności rodziny  celebrowała  95  Urodziny.
Jubilatkę  odwiedził Pan Wójt Gminy Sławomir Czechowski , Kierownik GOPS Gabriela Kozłowska i  pracownik socjalny  GOPS Lucyna Kajut, którzy  złożyli  najserdeczniejsze  życzenia, wręczyli  skromny upominek oraz kwiaty
Podczas miłej rozmowy przy  kawie wspominano stare czasy. Członkowie rodziny sprawiają najwięcej radości Pani Klarze dzięki  dobrej opiece rodziny jubilatka cieszy się  radością swojego życia  i utrzymując kontakt ze społeczeństwem.

 Życzymy Pani  Klarze samych radosnych chwil   w otoczeniu życzliwych ludzi i  rodziny  oraz niegasnącej pogody ducha.

„Życzymy  Pani  , aby  każdy  dzień był  niezapomnianą  przygodą,
Aby   mogła  Pani przeżywać  go z pasją .
Żeby zawsze  miał Pani powody do zadowolenia.
Aby  nigdy  nie  zabrakło Pani  ciepła i miłości
najważniejszych osób w życiu – tych które są teraz i które będą.
Życzymy  jeszcze -  ciszy tak  czystej, żeby
słychać było bicie  Pani  serca , a w nim rodziły się
najpiękniejsze marzenia, które  zawsze  się  spełniają
.”

Wójt Sławomir Czechowski
Pracownicy GOPS

3 sierpnia   bieżącego  roku  50- lecie  Ślubu  obchodzili  Państwo  Zofia i Kazimierz  Dembek,  zamieszkali  w  Pączewie.  Dostojnym  Jubilatom życzenia  złożył ,   Wójt Gminy Skórcz   Sławomir Czechowski, sołtys  Halina Wika oraz Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Gabriela Kozłowska .

Te wspólne 50 lat  to  wzór  i  piękny  przykład  dla  młodych  pokoleń  wstępujących  w związki  małżeńskie. Pragniemy w imieniu  własnym  oraz  jako przedstawiciele gminy  w  imieniu  wszystkich  mieszkańców  Gminy  Skórcz  przekazać jeszcze  raz  Dostojnym  Jubilatom  życzenia na dalsze  lata  życia.  Życzymy  wszelkiej pomyślności, pociechy  z  dzieci,  wnuków    oraz  doczekania  w  dostatku  i  zdrowiu Diamentowych Godów, Jubilatom  i rodzinie dziękujemy za miłe przyjęcie  i wspomienia.

Pokazujecie  światu, że miłość istnieje tak długa i wspaniała póki Bóg nas nie rozłączy.
Bo miłość jest najważniejsza
w każdym życiu każdej istoty ludzkiej.
Niech wasze dzieci, wnukowie i prawnuczkowie pielęgnują swe miłości.
Niech będą tak długie i wspaniałe jak wasze małżeństwo
bo  tylko Ludzie, którzy się kochają z całego serca, nigdy się nie starzeją.

Wójt Gminy Sławomir Czechowski
Sołtys  Halina Wika
Pracownicy GOPS

30 lipca   92 Urodziny  obchodził kolejny Jubilat Pan Maszka Bronisław zamieszkały w Wielkim Bukowcu. Dostojnego Jubilata odwiedziła Pani sołtys Mirosława Wontka z życzeniami i drobnym upominkiem.

Prosimy  przyjąć serdeczne życzenia w Dniu Wspaniałego Jubileuszu.

"Urodziny dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Panu życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech słoneczko jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości“ 

Wójt Gminy Sławomir Czechowski
Sołtys Mirosława Wontka
oraz pracownicy GOPS

22 lipca 95 Urodziny obchodziła kolejna Jubilatka, Pani Helena Maślonkowska

 „Urodziny - dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Panu życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech  słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Pana przeznaczone.”

Wójt Gminy Sławomir Czechowski
Sołtys Artur Michana
pracownicy GOPS

12 lipca wspaniały  Jubileusz  obchodziła  Pani  Falgowska Bożena, która w obecności rodziny  celebrowała  91 – te urodziny. Z okazji dziewięćdziesiątych  Pierwszych Urodzin  Jubilatkę odwiedził  Wójt  Gminy Skórcz Sławomir Czechowski, sołtys Pani  Wika Halina   i  pracownicy  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej w Skórczu, którzy  złożyli  najserdeczniejsze życzenia, wręczyli kwiaty oraz skromny upominek. Podczas miłej rozmowy przy kawie w otoczeniu kochającej rodziny Pani Bożena opowiadała o życiu miłych chwilach i ciężkich czasach jakie przeżyła. Dzisiaj dla Jubilatki najważniejsza jest rodzina, to jej członkowie  sprawiają najwięcej radości. Dzięki dobremu zdrowiu Pani Bożena może cieszyć się urokami pięknych krajobrazów w otoczeniu swojego zamieszkiwania.

 Życzymy Pani  Bożenie  co najmniej 100 lat życia w otoczeniu życzliwych ludzi,  rodziny  oraz niegasnącej pogody ducha.

„Życzymy  Pani , aby  każdy  dzień był  niezapomnianą  przygodą,
Aby  umiała  i mogła  Pani przeżywać  go z pasją.
Żeby zawsze  były   powody do zadowolenia.
Aby  nigdy  nie  zabrakło Pani  ciepła i miłości
najważniejszych osób w życiu – tych które są teraz i które będą.
Życzymy  jeszcze -  ciszy tak  czystej, żeby
słychać było bicie  Pani  serca , a w nim rodziły się
najpiękniejsze marzenia, które  zawsze  się  spełniają
.”

 Wójt  Sławomir  Czechowski
Sołtys Halina Wika
Pracownicy GOPS

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem