Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Gminny Ośrodek  Pomocy Społecznej  w Skórczu z siedziba  w  Pączewie zaprasza osoby  posiadające szkolenia  z  pierwszej  pomocy  lub  osoby chętne  do  zrobienia  kursu  pierwszej  pomocy do  GOPS w Pączewie.

Osoby posiadające  kursy  pierwszej  pomocy będą  mogły  znaleźć zatrudnienie   jako opiekunki do świadczenia  pomocy  sąsiedzkiej  dla  osób  potrzebujących  z  Gminy Skórcz.

Zapraszamy  do współpracy.

Kierownik GOPS

Gabriela  Kozłowska

                            

Ogłoszenie o naborze na stanowisko

Inspektora ds. świadczeń Rodzinnych  i  Funduszu  Alimentacyjnego

z dnia 26.06.2024 r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie  ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze  inspektora ds. świadczeń   Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego .

 

Pobierz ogłoszenie na wolne stanowisko urzędnicze: Inspektor ds. świadczeń Rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego

Ogłoszenie o naborze na stanowisko:
Asystenta rodziny
z dnia: 24 czerwca 2024 roku

Kierownik   Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie
ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Asystenta rodziny

pobierz ogłoszenie o naborze - Asystent Rodziny

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem