Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

Osoby  niepełnosprawne  potrzebujące  rowerów  niepełnosprawnych proszone  są  o kontakt.

Wymagane  dokumenty  to wniosek z opisem:  sytuacji   materialnej, oraz problemów, z jakimi zmaga się niepełnosprawny oraz  orzeczenie  o  niepełnosprawności.

plakat

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie ustalenia dni wolnych dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu w zamian za dni świąteczne przypadające 3 maja oraz 1 listopada 2014 roku ustalono dni:

  • 20 czerwca 2014 roku
  • 24 grudnia 2014 roku

jako dni wolne od pracy w zamian za w/w dni świąteczne.

Pani Hanna TalaśkaPracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu dziękują Pani Hannie Talaśka za poświęcony czas wolny i cząstkę samej siebie,  którą przekazuje Pani podczas poniedziałkowych spotkań dzieciom rodziców biorących udział w „Szkole  życia” .

Dzięki Pani bezinteresownej i niesionej z dużym zaangażowaniem pomocy często pojawia się na twarzach i w sercach dzieci i naszych uśmiech.

Sprawia Pani, że radość, wrażliwość, empatia i dobroć na nowo ożywają w naszej społeczności tej najmłodszej, a życie staje się lepsze i  bogatsze uczuciowo.

Serdecznie  dziękujemy  za chęć  działania, tworzenia i zmieniania na lepsze otaczającego nas świata.
Dziękujemy za dzielenie się  swoim czasem. To dzięki tej ofiarności żyje się łatwiej i piękniej
.

Kierownik i pracownicy GOPS

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu wskazuje na możliwość ubiegania się o dodatek energetyczny w Urzędzie Gminy Skórcz.

Do składanego wniosku w/s przyznania w/w dodatku należy dołączyć kopię umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej. Podstawę prawną przyznania dodatku energetycznego stanowi art. 5 d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 1059 z późń. zm.).

Informacje  o dodatku  energetycznym pod nr tel.58 5824655 Urząd  Gminy Skórcz.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórczu serdecznie dziękuje anonimowym Darczyńcom, z Gminy i Miasta Skórcz, którzy w odpowiedzi na prośbę tutejszego Ośrodka przekazali i dostarczyli na rzecz osób potrzebujących meble pokojowe.

Wyrażamy naszą głęboką wdzięczność za taka szybką reakcję na naszą prośbę i okazane „serce” potrzebującym wsparcia Podopiecznym tutejszego Ośrodka.

Przekazane nam dary miały wartość nie tylko materialną, ale były przejawem wielokrotnie przez nas podkreślanej solidarności naszej lokalnej społeczności.

Jeszcze raz bardzo dziękujemy za bezinteresowną pomoc i okazaną wrażliwość na potrzeby innych, w szczególności dziękując za pomoc  za transport firmom Państwa Sowińskich i Jakubowskich.

 

"Człowiek jest wielki nie przez to, co ma,
nie przez to, kim jest,
lecz przez to,

czym dzieli się z innymi."

Jan Paweł II

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem