Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 26 maja 2020r.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
ogłasza nabór na stanowisko:

ASYSTENTA RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)
Liczba stanowisk pracy: 1
Przewidywany okres zatrudnienia: od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020 r.
Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

 

więcej informacji pod adresem:
https://gopsskorcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/12905_asystent-rodziny.html

W miesiącu marcu, kwietniu i maju 2020r.  Urodziny obchodzili kolejni Jubilaci z |Gminy Skórcz. W związku z obecną sytuacją  jubilatom  przekazano upominki  i życzenia zdrowia od władz gminy i mieszkańców.

  • 30 marca - 92 Urodziny obchodził Pan Anders Franciszek z Pączewa
  • 05 kwietnia -  93 Urodziny obchodziła Pani Szulc Marta  z Czarnylas
  • 16 kwietnia -  97 Urodziny obchodził Pan Drozdowski Józef  z Mirotek
  • 21 kwietnia -  90 Urodziny obchodziła Pani  Magalska Wacława  z Czarnylas
  • 21 kwietnia – 90 Urodziny obchodziła Pani Helena Fiebig z Wielkiego Bukowca
  • 15 maja - 90  Urodziny obchodziła Pani  Wielewicka Teresa z Wybudowania Wielbrandowskiego

 „Urodziny - dzień radosny,
Pełen kwiatów zapach wiosny.
Dziś chcemy złożyć Państwu życzenia,
Szczęścia, zdrowia, powodzenia.
Niech  słońce jasno świeci,
I w radości dzień przeleci.
Niech odejdą smutki troski,
By nastąpił dzień radości.
Te życzenia choć z daleka,
Płyną niby wielka rzeka.
I choć skromnie ułożone,
Są dla Państwa przeznaczone.”

Wójt Gminy Sławomir Czechowski
Sołtysi: Halina Wika, Bogdan Kozłowski , Justyna Lepak, Mirosława Wontka, Andrzej Klin
oraz  pracownicy GOPS

W związku prośbą Rzecznika Praw Obywatelskich Pana Adama Bodnara przesyłam poradnik „Osobisty plan awaryjny” przygotowany we współpracy z ekspertkami z Centrum Praw Kobiet, Fundacji Feminoteka, Ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ.
Publikacja zawiera praktyczne porady dla osób zagrożonych przemocą i użyteczne dane teleadresowe, które pomogę tym osobom zwiększyć swoje bezpieczeństwo i zniwelować potencjalne ryzyko.

Osobisty plan awaryjny - poradnik (PDF)

logo

OGŁOSZENIE O NABORZE
z dnia 10 kwietnia  2020r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu
ogłasza nabór na stanowisko:
ASYSTENTA RODZINY
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie  w systemie zadaniowego czasu pracy (1/4 etatu)
Liczba stanowisk pracy: 1
Przewidywany okres zatrudnienia: od 1 maja  2020r. do 31 grudnia 2020 r.
Miejsce wykonywania pracy: Świadczenie usługi w miejscu zamieszkania rodziny na terenie Gminy Skórcz.

 

więcej informacji pod adresem:
https://gopsskorcz.bip.gov.pl/ogloszenia-o-prace/12716_asystent-rodziny.html

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem