Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Skórczu

AKTUALNOŚCI

 

 

 

 

 

 

 

 

„Niech te święta sprawią,
że będziecie potrafili cieszyć się tym co macie.
Niech marzenia zmienią się w cele,
do których wszyscy dziś zmierzamy.
Niech nie zabraknie Wam miłości i wsparcia,
żeby pokonać  wszyscy razem przeciwność losu.
 Zdrowych świąt!!!

Kierownik i pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu

  FLAGA

W związku z działaniami wojennymi na terytorium Ukrainy, informujemy Państwa, iż na terenie naszej Gminy zamieszkuje obecnie 11 osób z Ukrainy.

Na  dzień obecny  dzieci potrzebują wsparcia w formie przyborów szkolnych  .

Osoby chętne do pomocy mogą zgłaszać chęć przekazania przyborów szkolnych do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie.

Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  mogą zgłaszać się również osoby, które chcą udzielić wsparcia lub przekazać dary.

Ośrodek  jest czynny stacjonarnie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy ośrodka tj. od 7:30 do 15:30  oraz pod nr telefonu: 58 560 05 16  lub 518 797 748 i  kontakt e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 „Waszej ucieczki przyszedł czas, oby to nie spotkało Nas.

Bardzo wspieramy Was, razem przeżyjmy ten trudny czas.”

Kierownik i Pracownicy GOPS

FLAGA

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

 Szanowni Państwo,
informujemy, że od stycznia 2022 r. będzie można składać wnioski o nowe świadczenie – dodatek osłonowy.
Dodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł* w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł* na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.
*dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.).

Wysokości dopłat w skali roku w ramach dodatku osłonowego:

  • jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu, że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • gospodarstwo 2 - 3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 4 - 5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

*podwyższenie kwoty dofinansowania jest uzależnione od źródła ogrzewania – wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

W przypadku dodatku osłonowego obowiązywać będzie tzw. zasada złotówka za złotówkę. Oznacza to, że dodatek ten będzie przyznawany nawet po przekroczeniu kryterium dochodowego,
a kwota dodatku będzie pomniejszana o kwotę tego przekroczenia. Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł.

Ważne: ustawa o dodatku osłonowym stanowi, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Jak złożyć wniosek o dodatek osłonowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Skórczu z siedziba w Pączewie?

Wnioski będzie można składać:

  1. elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP – od stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r.
  2. osobiście – wnioski można złożyć bezpośrednio w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skórczu z siedzibą w Pączewie, Pączewo 124,

 

Pamiętaj o prawidłowym i uważnym wypełnieniu druku wniosku.


Prosimy: wpisz w druk wniosku adres poczty elektronicznej – na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej będzie wysłana informacja o przyznaniu dodatku osłonowego.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem

- 518  797 748 lub 58 - 560 05 16 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia 2022 r. po otrzymaniu dotacji rządowej. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2022 r. poz. 1).

 

                                                                                               Kierownik GOPS

                                                                                             Gabriela Kozłowska

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+, niezależnie od okresu którego dotyczą, należy składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Od tego dnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie jest organem właściwym w sprawie i nie będzie przyjmował ani rozpatrywał wniosków o to świadczenie.
Wypłata przyznanego przez tut. Ośrodek świadczenia wychowawczego na okres świadczeniowy 2021/2022 będzie kontynuowana do końca okresu na jaki zostało przyznane, tj. do 31 maja 2022 r.
Wnioski o przyznanie świadczeń wychowawczych na dalszy okres (od czerwca 2022r.) będzie można składać od 1 lutego 2022 r., ale już bezpośrednio do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski będzie można złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, a wypłaty będą realizowane jedynie na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

 

                                                                                             Kierownik GOPS

                                                                                             Gabriela Kozłowska

 

 W dniu 7 stycznia 2022 r. (piątek)  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z siedzibą w Pączewie będzie nieczynny.

Za wynikające z tego faktu utrudnienia przepraszamy!

Kierownik GOPS Skórcz

Gabriela Kozłowska

podstawa prawna

 

SSDIP

epuap

KRONIKA GOPS

jubilaci

LEPSZE JUTRO

lepsze jutro

KARTA DUŻEJ RODZINY

logo kdr

Za życiem

za zyciem